gelombang perang timbul ia tak’ takut!
gelombang miskin menghampiri ia juga tak takut!
bencana dan kesedihan
ia pun tak takut
engkau ejek malah!!

ia hanya takut bila ia
tak mengajar
kami!

Sumber : http://sukainternet.com/archive/5/1190800091/keberanian-dalam-tugasmu

Iklan